Sjelden og unik mulighet i Trøndelag

Nordpå Fjellhotell ligger i Holtålen kommune i Trøndelag og er omgitt av fantastisk flott helårs turterreng.
Eiendommen består totalt av fem bygninger og er på ca. 75 mål.
Det foreligger vedtatt reguleringsbestemmelse som gir mulighet for utvikling av inntil 20 enheter,
men en samlet grunnflate på 1600 kvm BYA som kan benyttes til utleie/næringsvirksomhet.