Bygningene

Dagens eier kjøpte eiendommen i 2005 og har benyttet eiendommen til kurs, undervisning og hotellvirksomhet.
Eieren har i tillegg gjort store investering og oppgraderinger av bygningsmassen samt utearealet.
Dette er godt dokumentert og beskrevet i vedlegg til komplett salgsoppgave.

Sjelden og unik mulighet

Eiendommen består totalt av fem bygninger og omkringliggende tomt utgjør ca. 75 mål. Det foreligger vedtatt reguleringsbestemmelse som gir mulighet for utvikling av inntil 20 enheter, med en samlet grunnflate på 1600 kvm. BYA. som kan benyttes til utleie/næringsvirksomhet. Det er utført store investeringer og oppgraderinger av bygningsmassen, samt utearealet.

Fjellhotell

Bygningen består av flere fløyer og er totalt ca. 983 kvm BRA. Gjennomgående svært godt vedlikeholdt i perioden etter 2005. Hotellet består av to stk. hotellfløyer den nyeste fra 1997/98 som består av totalt 12 soverom med tilhørende bad ble renovert i perioden 2010 til 2012. Totalt har hotellet 25 soverom av noe ulik størrelse, Romslige fellesareal, møterom og stort industrikjøkken.

Hytta

Hytta er omfattende renovert i perioden etter 2007 og er på ca. 40 kvm BTA. Ekskl. kjeller.

Stabburet

Sjarmerende stabbur bygget i tradisjonelt laftet tømmer, trolig fra tidlig 1800-tallet

Huset og badet

Omfattende renovert i 2013. består i dag av en boligdel og en «velvære» avdeling med dusjer, badstue og utvendig Jacuzzi.

Låven/driftsbyggning

Låven er bygget om til konsert- og konferanse/selskapslokale. Ombyggingen er gjennomført trinnvis men med hovedvekt i perioden 2015-2020. Lokalet holder i dag en gjennomgående høy standard og har tillatelse til å ta 200 personer. Lokalet er benyttet til alt fra kunstutstilling, bryllup, konfirmasjon, kurs, gruppetrening og flere kjente norske artister har holdt konserter i lokalet.